Děkujeme všem, kteří se jakoukoliv měrou zapojili do myšlenkového pochodu. Máme ŠEST nových stovkařů: Dva nejodvážnější – Monika a Leoš – zvládli celou trasu na jeden zátah za cca 31 h. Další borec – Kefear – s krátkým přespáním na Bílé za 31,5 h (čistý čas 25 h). Šárka, Štěpánka a Lubor si trasu rozdělili rozvážně a rovnoměrně na 3 denní úseky.

Dvě desítky dalších poutníků se samostatně či ve skupinkách přidali na část trasy, aby tak na dálku podpořili hlavní myšlenku a solidaritu s našimi přáteli z asociace vozíčkářů Apropo. Nesmíme také zapomenout na trpělivé support-týmy a občerstvovací stanice na Bílé a v Komorní Lhotce. Díky moc, jste skvělí!

Tak zase za rok!?!